ФИРМЕН профил

Начало | За нас | Фирмен профил

Фирмен профил

СКИПЕР Консултинг има възможност да предложи на клиентите си широк спектър от услуги в областта на стратегическото, организационно, маркетинг и финансово консултиране, управлението на проекти и бизнес решения.

Влизането на България в Европейския съюз промени правилата на бизнеса в страната и наша основна задача е да помогнем на нашите клиенти да станат по конкурентноспособни в новите условия и да повишат финансовите си резултати и стойност на бизнеса.

Ние използваме систематичен подход в работата и предлагаме на клиента високо качество на услугата, ориентирано към практически резултати. При нашият подход използваме най-добрите световни практики и той се основава на задълбочен анализ на ситуацията при клиента и на разработката и внедряването на специален продукт съобразен с неговите потребности и изисквания. Основна предпоставка за успеха на нашият подход е правилният подбор и последователност на разработване и внедряване на нашите продукти при всеки отделен клиент.

Това можем да постигнем въз основа на натрупания теоретичен и практически опит, както в разработването и внедряването на стратегии и системи за организация, така и в оперативното управление на процесите и ръководство на хората.