БИЗНЕС решения

Начало | Нашите възможности | Бизнес решения

Бизнес решения

“По един казус винаги има няколко решения, стига само да бъдат намерени”

Основни принципи на СКИПЕР Консултинг са дългосрочното сътрудничество с нашите клиенти и предоставянето на независим, обективен и професионален съвет по въпроси, които са от особена важност за тях в даден момент. По тази причина и благодарение на натрупания теоретичен и практически опит на нашите консултанти, ние сме на разположение, когато притежаваме съответната компетентност, за намирането на правилните решения по различни бизнес казуси. Опитът натрупан на ръководните позиции, които са заемали повечето консултанти в СКИПЕР Консултинг, им позволява да бъдат полезни на клиента не само по организационни, а и по оперативни въпроси.

Някои от услугите, които можем да предложим на клиентите си по отношение на бизнес решенията са консултиране при сливания и придобивания, консултиране при осигуряване на финансиране и подготовка за участие в Европейски проекти. Основни предпоставки за успешните резултати от тези консултации могат да бъдат задълбоченото ни познаване на бизнеса на клиента, дългогодишните ни взаимоотношения с финансиращи организации, познаването на бизнес средата в България и систематичния ни и аналитичен подход.