НАШИЯТ екип

Начало | За нас | Нашият екип

Нашият екип

Екипът на СКИПЕР Консултинг е изграден от професионалисти в областта на фирменото управление и организация, финансите, маркетинга и управлението на проекти.

Основната част от екипа има натрупан практически опит като ръководен състав (Изпълнителен директор и директори по направления) на фирма, която за период от седем години е израснала от една малка търговска фирма със няколко служители до търговско-инженерингово предприятие с над 100 служители. През това време вследствие на измерване, анализ и планиране на бизнес процесите и дефиниране и реализиране на стратегията, фирмата успешно е разраснала пазара си повече от 5 пъти, усвоила е сложно поръчково проектиране и производство на специализирани автомобили и на практика е разработила и внедрила система за организация и управление по европейски образец.

Професионалният опит на собственика и управител на СКИПЕР Консултинг:

Инж. Милен МашкинПредходен опит като Изпълнителен директор на споменатата търговско инженерингова компания (БУЛФАЙЕР ЕООД), отговарял за нейното цялостното оперативно и организационно управление. Преди това е завършил в Германия и е работил в австрийска търговска фирма и немска консултантска фирма за разработка и внедряване на системи за управление на качеството по ISO 9001 (TÜV Rheinland)