МАРКЕТИНГ консултиране

Начало | Нашите възможности | Маркетинг консултиране

Маркетинг консултиране

“Заобиколени сме с цялата информация, която ни е необходима, остава само да я забележим и използваме.”

Една компания съществува, за да налага успешно своите продукти на определен пазар. По тази причина непрекъснатото наблюдение, анализ и прогнозиране на пазара е една от основните предпоставки за разработването и внедряването на правилната стратегия, която да доведе до успешен бизнес. Вследствие на маркетинговите проучвания и анализи се прогнозират и бъдещите приходи на компанията, което е една от основните информации, които се залагат във финансовия модел на бизнеса при финансовото планиране.

СКИПЕР Консултинг разработва съвместно с клиента уникална за неговия бизнес методология за набавянето на необходимата информация за пазара и конкуренцията и въз основа на нейния анализ извършва дефиниране на продуктите, сегментация на пазара, определяне на търсене, тенденции и ръст, определяне на участници и конкуренция, дефиниране на канали за дистрибуция и реклама и планиране на продажбите.

Компании, които не се променят достатъчно бързо според изискванията на пазара не биха съществували дълго и затова основната цел на СКИПЕР Консултинг е чрез наблюдение и анализ да помогне на своите клиенти да задържат и непрекъснато да подобряват пазарните си позиции.