УСЛОВИЯ за използване

Начало | Условия за ползване

Условия за използване

СКИПЕР Консултинг ЕООД ("СКИПЕР Консултинг" или "ние") предлага съдържанието на този уеб сайт ("сайт") при следните условия.

Този документ и „Политика за конфиденциалност” определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта веднага. СКИПЕР Консултинг си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Тези условия са променени последно на 15.09.08 г. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Моля прочетете „Политика за конфиденциалност” за повече информация относно третирането на лична информация, която Вие предоставяте.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Съдържанието и функционалността на този сайт, включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба, се притежават изключително от СКИПЕР Консултинг. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от СКИПЕР Консултинг.

Разрешено е отпечатването и съхранението на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър единствено и само за вътрешна употреба при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на СКИПЕР Консултинг.

Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла. СКИПЕР Консултинг може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

ВРЪЗКИ КЪМ ТОЗИ САЙТ

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на СКИПЕР Консултинг. Връзките към този сайт не трябва да използват техники, които да представят съдържанието на този сайт като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изрично писмено съгласие на СКИПЕР Консултинг.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

СКИПЕР Консултинг приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.

Отговорността на СКИПЕР Консултинг относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.

Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт и може в действителност да се предоставя от трети лица. СКИПЕР Консултинг не носи отговорност за тези уеб сайтове, ползването на които се определя от условията за ползване и политика за конфиденциалност, ако има такива, на съответните трети лица.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

СКИПЕР е търговска марка на СКИПЕР Консултинг.

Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на СКИПЕР Консултинг във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промоциране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате която и да е търговска марка на СКИПЕР, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с СКИПЕР Консултинг.

ОТГОВОРНОСТ

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. Съдържанието и функционалността се предлага на ‘as is’ and ‘as available’ basis без никакви изрични или implied гаранции. СКИПЕР Консултинг не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

СКИПЕР Консултинг НЕ поема отговорност за никакви непряки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.