НАШИТЕ клиенти

Начало | Нашият опит | Нашите клиенти

Важни проекти реализирани от "СКИПЕР Консултингг"

Практическият и теоретичен опит на екипът на СКИПЕР Консултинг е в областта на разработката и реализация на стратегии и организация, финансите, маркетинга, управлението на проекти и оперативното управление на процесите и ръководство на хората.

Всички услуги, които СКИПЕР Консултинг предлага на своите клиенти, са предварително разработени и внедрени на практика в условията на българският пазар като резултатите вследствие на това са наблюдавани и анализирани.

Нашите клиенти са както малки и средни, така и големи български компании, работещи в различни сфери на икономиката и наша основна цел е да помогнем за повишаването на конкурентноспособността им и адаптирането на техния начин на работа към новите условия, които налага влизането на България в Европейския съюз.
Търговия и производство на блиндирани и интериорни врати

Търговия и производство на пожарни автомобили и друга пожарна и аварийно спасителна техника