ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Нашите възможности | Организационно консултиране

Организационно консултиране

“Времето, отделено за създаване на правила, се изплаща многократно от екипната работа.”

Когато една фирма достигне определен етап от своето развитие, на който се налага да поеме по-големи обеми от работа, да се назначат по-голям брой служители и да се направят инвестиции, е задължително разработването и внедряването на система за писмена организация. Това ще позволи на фирмата да осигури постоянно качество на работата, продукта и услугата и в условията на Европейски пазар да не бъде изместена от конкуренцията, която в лицето на европейските фирми задължително има такава организация, а в лицето на българските активно работи по нейното създаване.

Разработването и внедряването на интегрирана системата за организация, наречена от нас ИСУФ, е един сложен и дълъг във времето процес, който променя начина на управление и работа във фирмата. Това е свързано с една немалка инвестиция, при която трябва да бъде осигурен както човешки, така и финансов ресурс. Тъй като става въпрос за пари и намеса в оперативната работа на фирмата, е изключително важно предварителното дефиниране на стратегията и правилното определяне на вида и обема на системата, в зависимост от потребностите на клиента, както и внимателното планиране на нейната разработка и внедряване.

ИСУФ се основава на процесния подход и представлява система от писмени правила и процедури, които следва да се изпълняват от всички служители във фирмата и са със силата на заповед от ръководството.

При организационното консултиране ние разработваме и внедряваме система за организация ИСУФ в компанията на клиента и осигуряваме нейната поддръжка и постоянно подобрение във времето. Според специфичните изисквания ние имаме възможност да разработим и интегрираме подсистеми в нея като система за управление на качеството според ISO 9001:2000, система за управление на околната среда според ISO 14001, система за безопасни и здравословни условия на труд според OHSAS 18001, а също така и ERP софтуер за управление на фирмата.