УПРАВЛЕНИЕ на проекти

Начало | Нашите възможности | Управление на проекти

Управление на проекти

“Най-сигурният начин да стигнеш до края на пътя, е да не се отклоняваш от него”

Когато в една компания възникне необходимост от реализацията на еднократни, дефинирани във времето, различни по отношение на текущата и работа дейности, би следвало те да се разглеждат като проекти. Проектите изискват специфична организация на управление и планиране, имат отделни бюджети и ресурси, свързани са с отделни рискове и водят до значителна промяна в бизнеса на компанията. По тази причина от особена важност е те да бъдат управлявани в съответствие с най-добрите световни практики. В потвърждение на това е и факта, че всички участия в европейските програми се разглеждат и управляват като проекти.

Услугите, които СКИПЕР Консултинг предлага на своите клиенти по отношение на управление на проекта са дефиниране на проекта, проучване по проекта, планиране на работата по проекта, съдействие при извършване на работата по проекта, внедряване по проекта и проследяване и отчитане по проекта.

Управлението на проекта дава гаранции за по- високо качество на работа и спазване на сроковете и ние съдействаме за това на нашите клиенти по отношение на важните за тях дейности и начинания.