СКИПЕР фокус

  • 24.10.2022 - Отворена за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    На 17.10.2022 г. беше отворена за прием на проекти процедура BG-RRP-3.005 РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА ...

    Още

  • 05.07.2022 - Отворена за кандидатстване процедура BG-RRP-3.004 ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

    На 22.07.2022 г. беше отворена за прием на проекти процедура BG-RRP-3.004 ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕР ...

    Още

СКИПЕР Консултинг

СКИПЕР Консултинг е независима компания работеща в България, която предлага услуги, както в областта на стратегическото, организационно, маркетинг и финансово консултиране, така и за управление на проекти и бизнес решения.

Крайните документи, които предоставяме на нашите клиенти след приключване на консултантската работа, са стратегия, бизнес план, маркетингов и финансов доклад, доклад за съществуващото състояние, проекти по европейски програми, както и други специфични доклади и проекти.

Благодарение на екипа от професионалисти с богат теоретичен и практически опит, СКИПЕР Консултинг се налага като водеща компания в тези области, като предлага услугите си както на малки и средни, така и на големи български компании, работещи в различни сфери на икономиката.

НАШИТЕ ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ


• Високо качество на услугата;
• Ориентация на работата към практически резултати;
• Независим, обективен и професионален съвет;
• Поддържане на дългосрочни отношения с клиентите;
• Почтеност;
• Фокусиране върху избраните от нас услуги;
• Използване на най-добрите световни практики.

Ориентацията на нашата работа към практически резултати се изразява в повишаването на финансовите резултати и стойността на бизнеса при клиента.