ФИНАНСОВО консултиране

Начало | Нашите възможности | Финансово консултиране

Финансово консултиране

“Казват, че цифрите управляват бизнеса. Не, те само показват как е управляван бизнеса.”

Всички процеси и ресурси във фирмата, след като бъдат измерени се представят във финансово изражение, чрез което се анализира и планира ефективността на бизнеса. По тази причина финансите са един от най-важните и основни процеси и са необходими за успешното функциониране и планиране на бизнеса.

Финансовото отчитане, анализ и планиране са задължителна предпоставка за разработването и внедряването на стратегия и организация, вземането на правилните управленски решения и извършването на контрол.

Услугите, които СКИПЕР Консултинг предлага на своите клиенти по отношение на финансовото консултиране са структуриране на финансовата информация, финансово отчитане и анализ, формиране на бюджети, разработка на финансов бизнес модел, финансово планиране и анализ, оценка на необходимото финансиране, оценка на корпоративната стойност на бизнеса и симулации с финансовия бизнес модел. Услугите могат да бъдат извършвани както по отношение на целия бизнес, така и по отношение на отделни проекти.

Крайният резултат от финансовото консултиране е финансов бизнес модел, с който динамично се правят симулации и се определят най вероятните сценарии за развитие на бизнеса.