НАШИТЕ клиенти

Начало | Нашият опит | Нашите клиенти

Проект "Bulfire"

Основен проект реализиран от нашият екип е създаването на търговско-инженеринговото предприятие Булфайер ЕООД с над 100 служители от една малка търговска фирма с няколко човека. Вследствие на оперативното и организационно управление на екипът на консултантската фирма, тогава ръководен състав (Изпълнителен директор и директори по направления), за период от седем години фирма Булфайер е разраснала пазара си повече от пет пъти, усвоила е сложно поръчково проектиране и производство на специализирани пожарни автомобили и на практика е разработила и внедрила стратегия и система за организация и управление по европейски образец.

На графиките по долу са представени ръстът на приходите и увеличаването на броя на служителите за периода 2001 - 2005 г. в процентно съотношение спрямо 2001 г. в гореспоменатата компания.


Ръст на приходите за периода 2001 - 2005 спрямо 2001г.







Ръст на заетите лица за периода 2001 - 2005 спрямо 2001г.