НАШИТЕ клиенти

Начало | Нашият опит | Нашите клиенти

Проект "ERGON"

Важен проект, по който СКИПЕР Консултинг работи през 2008 и 2009 година е фирма ЕРГОН, един от водещите производители на интериорни и блиндирани врати в България. Настъпването на икономическата криза в края на 2008 г. се отрази особено сериозно на пазара в областта на строителството и всички области свързани с него, включително и пазара на интериорни и блиндирани врати. Това постави сериозни предизвикателства пред екипа на СКИПЕР Консултинг и се наложи разработването на антикризисна стратегия за преминаване на ЕРГОН през тежката ситуация.

КАКВО БЕШЕ ЗАДАНИЕТО НА КЛИЕНТА:

Бизнесът да премине с най-малки сътресения през икономическата криза и впоследствие да се разрасне значително.

КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО:

• Ситуационен анализ на пазара и прогнозиране на продажбите;
• Анализ на организацията във фирмата (бизнес процеси, правила за работа, ресурси);
• Отчет и анализ на финансите за предходни периоди;
• Модел за финансово прогнозиране за бъдещи периоди (бизнес план);
• Стратегия за преминаване на бизнеса през икономическата криза;
• Стратегия за разрастване на бизнеса след преминаване на икономическата криза;
• Внедряване на стратегията за преминаване на бизнеса през икономическата криза;
• Съдействие в управлението на бизнеса;

КАКВО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО:


• Внедряване на стратегията за разрастване на бизнеса след преминаване на икономическата криза;
• Разработване на система за организация ИСУФ;
• Внедряване на система за организация ИСУФ;

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА ПРЕЗ 2008 И 2009 ГОДИНА:

Резултатите от съвместната работа в екип на СКИПЕР Консултинг и ЕРГОН, могат да се отчетат най-добре от постигнатите финансови резултати в края на 2009 г. Въпреки намаляването на пазара на ЕРГОН, вследствие на икономическата криза през 2009 г. с повече от 40% спрямо 2008 г., финансовите резултати от приходите през 2009 г. са с 5.26% по-ниски от тези през 2008 г.